Přeskočit na obsah

Architektura

Architektonicky je kostel svěže bílý a vzdušný, plný světla, které ho zdobí. Jeho minimalistický styl dává prostor pro hru světelných variací, které v lidech probouzejí cit pro krásu a propojuje je s Bohem v nás i kolem nás.

Prohlídky

Přijďte se podívat do našeho kostela na prohlídku. Okouzlí Vás svou čistotou, svěží bělostí, proměnlivými světelnými náladami a nevšedními architektonickými prvky. Minimalistický styl, který je na něm jasně patrný, navazuje ztvárněním na historický vývoj sakrální architektury. Svým pojetím je ale zcela nový a originální.

Cena za prohlídku je dobrovolná.

Délka prohlídky minimálně 1hod.

Prameny

První zmínka o potřebě nového kostela na Barrandově spadá už do doby První republiky. Zlíchovský pan farář v roce 1934 ve svém zápise v kronice zmínil svoje přání postavit na Barrandově pro obyvatele nových vilových čtvrtí kostel Krista Krále. S údivem jsme tento zápis objevili až po dostavbě našeho kostela a žasli nad téměř shodným pojmenováním.

Projekt

Kostel byl navržen a vyprojektován podle zadání zlíchovské farnosti. Z 11 účastníků výběrového řízení se nejvíce zalíbil minimalistický a funkční návrh Atelieru Žiška. Pánové architekti Jakub Žiška a Pavel Šmelhaus se podíleli na celé stavbě kostela od jeho návrhu, přes všechny fáze povolení ke stavbě i všechny fáze projektové dokumentace až po osobní autorský dozor na stavbě a byli velkou podporou i při jejím zprovozňování.

Stavba a cena

Stavba kostela trvala více než 2 roky. Od poklepání na základní kámen v listopadu 2018 do jeho vysvěcení 22. listopadu 2020.

Nejnáročnější technicko-architektonický prvek, světelný prstenec ve střeše kostela, byl odkryt až na konci ledna 2021.
Generálním zhotovitelem byla firma Metrostav a.s., divize 9.

Celá stavba stála 200 mil. korun. Na jejím financování se z 1/5 podílelo Arcibiskupství pražské. Zbývající 4/5 hradil náš vážený farník a donátor kostela RNDr. Pavel Čížek společně s dalšími mnoha přispěvateli.

Poděkování

Chtěla bych na tomto místě poděkovat Atelieru Žiška, zejména panu architektovi Jakubovi Žiškovi a Pavlovi Šmelhausovi, za jejich profesionální přístup, i při nutnosti specifického postupu při jednáních v nestandardním prostředí této stavby, která s přípravami trvala bezmála 9 let. Za vyhotovení celého projektu pro stavební povolení, vyjednání všech povolení potřebných ke stavbě, zhotovení realizačního projektu, zanesení všech změn před i v průběhu realizace a za spoustu úsilí, času a osobního nasazení při provádění autorského dozoru až do konce stavby. Za spoustu jejich krásných zhmotněných nápadů ve formě mnoha náročných technicko-uměleckých prvků, které svou zdánlivou jednoduchostí a abstraktní střídmostí vytvářejí povznášející nálady prostor kostela i celé budovy. Za krásné ztvárnění designu kavárny Kristian a kuchyně v komunitním centru i za logo kavárny Kristian. A celkově za výbornou spolupráci při stavbě a při jejím uvádění do provozu.

Tato stavba, jejíhož posledního půldruhého roku jsem měla možnost se účastnit, byla pro mě jako správce budovy a ředitelku komunitního centra velkou školou a povzbuzením. Přejeme pánům architektům Žiškovi a Šmelhausovi hodně sil a inspirace do dalších projektů a staveb. Jejich přístup a nadhled bude inspirací pro naše budoucí směřování kulturních akcí v komunitním centru.


ředitelka KC Ing. Hana Tyrallová


Objekt byl zvolen stavbou roku 2021  Stavba roku

Nákres
nákresy